Προφυλακτικά με το πρόσωπο του Πάπα

Ένα sex shop στην Ολλανδία μοίρασε περίπου 2.000 προφυλακτικά με το πρόσωπο του Πάπα το Σάββατο και την Κυριακή, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία.