Πανελλαδικές 2012: Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Πανελλαδικές 2012: Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας έχουν ήδη αναρτηθεί οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να μπαίνουν και να μαθαίνουν τις βαθμολογίες τους με τον κωδικό τους αριθμό ενώ συγχρόνως οι σχετικοί πίνακες αναρτήθηκαν και στα Λύκεια.

Πανελλαδικές 2012: Οδηγίες για την υποβολή των μηχανογραφικών

Πανελλαδικές 2012: Οδηγίες για την υποβολή των μηχανογραφικών

Έως τις 22 Ιουνίου θα πρέπει να προσέλθουν στα λύκειά τους οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Πανελλαδικές 2012: Πτώση βάσεων έως και 3.500 μόρια

Πανελλαδικές 2012: Πτώση βάσεων έως και 3.500 μόρια

Σαφώς πτωτική διαγράφεται η τάση των βάσεων εισαγωγής στα πολυτεχνεία και τις σχολές θετικών επιστημών, ελαφρώς πτωτική για τις ιατρικές σχολές, ενώ χωρίς μεγάλες αποκλίσεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν οι βάσεις για τις περιζήτητες σχολές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.

Πανελλαδικές 2012: εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Πανελλαδικές 2012: εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δείτε τις απαντήσεις και λύσεις των θεμάτων Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Πανελλαδικές 2012: εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα Ηλεκτρολογίας τεχνολογικής κατεύθυνσης

Πανελλαδικές 2012: εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα Ηλεκτρολογίας τεχνικής κατεύθυνσης. Δείτε τις απαντήσεις και λύσεις των θεμάτων Ηλεκτρολογίας τεχνικής κατεύθυνσης

Πανελλαδικές 2012: εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα Λατινικά θεωρητικής κατεύθυνσης

Πανελλαδικές 2012: εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα Λατινικών θεωρητικής κατεύθυνσης. Δείτε τις απαντήσεις και λύσεις των θεμάτων των Λατινικών θεωρητικής κατεύθυνσης

Πανελλαδικές 2012: εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα χημείας-βιοχημείας τεχνολογικής κατεύθυνσης

Πανελλαδικές 2012: εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα χημείας-βιοχημείας τεχνολογικής κατεύθυνσης

Πανελλαδικές 2012: εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα χημείας-βιοχημείας τεχνολογικής κατεύθυνσης. Δείτε τις απαντήσεις και λύσεις των θεμάτων της χημείας-βιοχημείας τεχνολογικής κατεύθυνσης.