Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανεργία και παιδική φτώχεια

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανεργία και παιδική φτώχεια

Ραγδαία επιδείνωση της ανεργίας, κάθετη πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος και ιδιαίτερα ανησυχητικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα, καταγράφει η τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, στις Βρυξέλλες.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ: Ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα

Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παρ’ότι δεν υπάρχει ακόμη πλήρη συναίνεση ως προς τον ορισμό της (ανάλογα με στενά ή διευρυμένα κριτήρια και αντιλήψεις) αποτελεί κοινή επιδίωξη η διαδικασία άμβλυνσής της