Από τα δικαστήρια ο διαχωρισμός χρήστη και εμπόρου

Από τα δικαστήρια ο διαχωρισμός χρήστη και εμπόρου

Θέλοντας να απαντήσει στα σχετικά δημοσιεύματα που επέκριναν το νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά ο υφυπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι τα ναρκωτικά δεν διαχωρίζονται σε σκληρά και μαλακά αλλά διαφοροποιείται η χρήση από την εμπορία.