Η μουσική βελτιώνει τη μνήμη των μαθητών

Η μουσική βελτιώνει τη μνήμη των μαθητών

Η μουσική πέρα από τη διασκέδαση συμβάλει και στη βελτίωση της μνήμης των μαθητών. Το παραπάνω αναφέρεται σε έρευνα των Βούλγαρη Ε. και Σιτώση Γ. η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Hellenic Journal of Music, Education, and Culture.