Προκήρυξη διαγωνισμού για Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Κερατέα

Προκήρυξη διαγωνισμού για Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Κερατέα

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Κερατέα, προχωρά ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, μετά την αντίστοιχη προκήρυξη για Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Γραμματικό