Νέα μείωση κονδυλίων για ΑΕΙ

Νέα μείωση κονδυλίων για ΑΕΙ

Νέα μείωση προβλέπεται στην κρατική επιχορήγηση των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Χθες το υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε τα πανεπιστήμια ότι το τελικό ποσό για το 2011 θα είναι μειωμένο στο 90% της αρχικής πρόβλεψης για 144 εκατ. ευρώ. Η πρώτη μείωση των κονδυλίων για το 2011 σε σύγκριση με το 2010 ήταν από 20% έως 31% ανάλογα με το ίδρυμα.