ΤΕΜ: Το εναλλακτικό νόμισμα της Μαγνησίας

ΤΕΜ: Το εναλλακτικό νόμισμα της Μαγνησίας

Θέλεις να επισκευάσεις το αυτοκίνητό σου. Δεν έχεις όμως τα χρήματα. Αν για πολλούς αυτό σημαίνει ότι θα μείνουν χωρίς μεταφορικό μέσο στην αλληλέγγυα οικονομία η λύση μπορεί να βρεθεί με την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών.