Θερινό πρόγραμμα για την καρέτα καρέτα

Θερινό πρόγραμμα για την καρέτα καρέτα

Η προστασία της χελώνας καρέτα καρέτα, η καταγραφή των φωλιών, καθώς και η ενημέρωση των πολιτών είναι οι στόχοι του εθελοντικού προγράμματος του συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας «Αρχέλων», που πραγματοποιείται στον Λακωνικό κόλπο. Με το σύνθημα «Μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί», ο σύλλογος αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων και στην εξοικείωση τους με το αρχαίο αυτό ζώο.