Ιδρύεται Ανεξάρτητη Αρχή για την αξιολόγηση των σχολείων

Ιδρύεται Ανεξάρτητη Αρχή για την αξιολόγηση των σχολείων

Ανεξάρτητη Αρχή για την αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως υπάρχει και η ΑΔΙΠ για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, πρόκειται να συγκροτήσει το υπουργείο Παιδείας.