Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναλάβει να εποπτεύει το σύνολο των τραπεζών της ευρωζώνης

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναλάβει να εποπτεύει το σύνολο των τραπεζών της ευρωζώνης, θα έχει την αρμοδιότητα να χορηγεί ή να ανακαλεί τις άδειες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, να επιβάλει κυρώσεις ή ακόμη και να κλείνει τράπεζες, σύμφωνα με το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύει σήμερα στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα Ιλ Σόλε 24 Όρε.