Ευκαιρία για σύνταξη στα 60

Ευκαιρία για σύνταξη στα 60

Οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες, που είχαν πέρυσι 33 έτη ασφάλισης και μαζί με τα (παλαιά) πλασματικά χρόνια που θα αναγνωρίσουν μέχρι το 2013 συμπληρώνουν 35ετία, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον στο 60ό έτος χωρίς την προσαύξηση των ετών που ισχύουν από το 2011. Ακόμη και εάν πέρυσι ήταν 58 ετών.