Καμπάνια για τη εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης

Την Τετάρτη 14 Απριλίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, η FEANTSA ξεκινά μία Kαμπάνια για την αντιμετώπιση του ζητήματος της έλλειψης στέγης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο