Στροφή στην εκ περιτροπής εργασία

Στροφή στην εκ περιτροπής εργασία

Σε 15.000 υπολογίζονται οι εργαζόμενοι που μέσα σε ένα δίμηνο αναγκάστηκαν να στραφούν από την πλήρη απασχόληση στη μερική ή εκ περιτροπής εργασίας. Αυτό στην πράξη συνεπάγεται… ευέλικτο ωράριο και κατ’ επέκταση ελαστικούς μισθούς.

Εκ περιτροπής εργασία στα Ελληνικά Ναυπηγεία

Εκ περιτροπής εργασία στα Ελληνικά Ναυπηγεία

Η εταιρεία αναφέρει ότι, για διάστημα μεγαλύτερο του έτους, εξοφλούσε το σύνολο των αποδοχών των εργαζομένων της, χωρίς να λαμβάνει πληρωμές από τον κύριο πελάτη της (Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό , παρότι, που, όπως επισημαίνει: «Το Ελληνικό Δημόσιο δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις, που είχε αναλάβει με σύμβαση, που ψήφισε η Βουλή και έχει ισχύ νόμου (Ν. 3885/2010)».