ΕΕ: Δημιουργία σώματος ανθρωπιστικών εθελοντών για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

ΕΕ: Δημιουργία σώματος ανθρωπιστικών εθελοντών για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση ενός σώματος «ανθρωπιστικών εθελοντών», το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει έως και 10.000 ανθρώπους σε ζώνες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, με ορίζοντα το χρονικό διάστημα 2014-20.