Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης της Μαγνησίας

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης της Μαγνησίας

Μία εναλλακτική κοινωνική οικονομία εφαρμόζεται στη Μαγνησία, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, γιατί Ανταλλαγή σημαίνει και Αλληλεγγύη. Είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα, βοηθούν τις οικογένειες τους και τις επιχειρήσεις τους να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση.

ΤΕΜ: Το εναλλακτικό νόμισμα της Μαγνησίας

ΤΕΜ: Το εναλλακτικό νόμισμα της Μαγνησίας

Θέλεις να επισκευάσεις το αυτοκίνητό σου. Δεν έχεις όμως τα χρήματα. Αν για πολλούς αυτό σημαίνει ότι θα μείνουν χωρίς μεταφορικό μέσο στην αλληλέγγυα οικονομία η λύση μπορεί να βρεθεί με την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών.