Γιατί δακρύζουν τα μάτια μας

Γιατί δακρύζουν τα μάτια μας

Τα δάκρυα παράγονται κατά κύριο λόγο από το δακρυϊκό αδένα που βρίσκεται κάτω από το άνω βλέφαρο. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την οµαλή λειτουργία και υγεία των µατιών δεδοµένου ότι λιπαίνουν, θρέφουν και προστατεύουν τον κερατοειδή, ενώ προστατεύουν το µάτι και από λοιµώξεις