Πήρε το χρίσμα ο Σαχινίδης

Ο κ .Φίλιππος Σαχινίδης είναι αυτό που στο Βρετανία θα αποκαλούσαμε “υπουργός θυσαυρφυλακίου”. Κι αυτό γιατί είναι υπεύθυνος για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.