Οι μετανάστες στο τραπέζι

Οι μετανάστες στο τραπέζι

Θέμα εύθραυστο, ευαίσθητο και οδυνηρό, αυτό που αφορά τους μετανάστες, δεν είναι βέβαια καινούργιο. Η οικονομική κρίση, όμως, το επιδείνωσε ή τουλάχιστον επιδείνωσε την έλλειψη ψυχραιμίας όλων των πλευρών