Καμίνης: Πρόταση για απαγόρευση διαδηλώσεων αλλά και της χρήσης χημικών

Πρόταση νόμου για τις διαδηλώσεις παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης με στόχο, όπως είπε, να συγκερασθεί η άσκηση ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος, όπως είναι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, με την ομαλή λειτουργία της πόλης ως κέντρου εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας.