Αναδιοργάνωση στο Δήμο Αθηναίων

Αναδιοργάνωση στο Δήμο Αθηναίων

Την αναδιοργάνωση των φορέων του δήμου αποφάσισε σήμερα το πρώτο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων. Η νέα δημοτική αρχή, βάσει των «Καλλικρατικών» της υποχρεώσεων προχωράει στη σύμπτυξη των 18 φορέων σε 12, ενώ στο άμεσο μέλλον πρόκειται να συγχωνευτούν και οι νομικές και οικονομικές υπηρεσίες του δήμου.