Έξοδος: μία βόλτα στο καζίνο

Από την δεκαετία του 1930, όπου μπήκανε επίσημα τα καζίνο στην καθημερινότητα μας έχουνε περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε όπου τόσο οι εξελίξεις όσο και η τεχνολογία έχουνε καταφέρει να τα αλλάξουνε προς το καλύτερο.