Τι είναι οι εφιάλτες

Τι είναι οι εφιάλτες

Λίγες μελέτες έχουν εμβαθύνει στις σκοτεινές λεπτομέρειες και τα συναισθήματα που συνδέονται με τους εφιάλτες, και ακόμη λιγότερες έχουν χρησιμοποιήσει τον «κορμό» των ονείρων ως βάση για την ανάλυσή τους.