βιολογικούς γονείς

Βρετανία: Νόμος για τρεις βιολογικούς γονείς

Σε θέσπιση νομικού πλαισίου που θα καθορίζει τις περιπτώσεις που θα επιτρέπονται τρεις βιολογικοί γονείς αναμένεται να προχωρήσει σύντομα η βρετανική κυβέρνηση. Οι περιπτώσεις αφορούν στην πρόληψη κληρονομικών ασθενειών με νέα τεχνολογία,κατά την οποία στη σύλληψη του ωαρίου θα συμμετέχουν αντί για δύο τρία άτομα.