Δεν πληρώνω στις παραλίες

Δεν πληρώνω στις παραλίες

Στις παραλίες της Αττικής έφτασε το κίνημα “Δεν πληρώνω” προκειμένου να διεκδικήσει την ελεύθερη είσοδο των πολιτών, καθώς η εκχώρησή τους σε ιδιώτες συνεπάγεται την καταβολή αντιτίμου. Η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και τα μέλη του κινήματος μεριμνούν για τη σχετική ενημέρωση του κόσμου.