Κύπρος : Τροποποιείται ο Ποινικός Κώδικας

Κύπρος : Τροποποιείται ο Ποινικός Κώδικας

Tην τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα με στόχο να προστατεύσει τα θύματα διακρίσεων καθώς και βίας, ψυχολογικής ή άλλης, λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου σε πρόσφατη συνεδρίαση.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ στον Ποινικό Κώδικα θα προστεθεί άρθρο, που θα ποινικοποιεί την υποκίνηση βίας ή μίσους κατά μέλους ή ομάδας προσώπων, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή και της ταυτότητας φύλου τους.

Ήδη με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ποινικοποιούνται πράξεις δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους κατά προσώπων για άλλους λόγους διάκρισης, όπως φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών κ.λπ.

Με την προώθηση της στοιχειοθέτησης του προτεινόμενου αδικήματος, συμπληρώνεται το ποινικό πλαίσιο προκειμένου να καλύπτει όλους τους λόγους διάκρισης, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων.

Το άρθρο προβλέπει ότι όποιος κριθεί ένοχος υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Posted in Πολιτική and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *