Αυστηρά μέτρα για τη ρύπανση των υδάτων

Αυστηρά μέτρα για τη ρύπανση των υδάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Γαλλία και την Ελλάδα να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της νιτρορύπανσης των υδάτων. Ελλάδα και Γαλλία δεν έχουν ακόμη καθορίσει όλες τις ζώνες που είναι ευπρόσβλητες στη μόλυνση από νιτρικά άλατα, αλλά ούτε και υιοθετήσει μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της ρύπανσης από νιτρικά άλατα στις ζώνες αυτές.

Στη Γαλλία, το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα σχέδια δράσης για τα νιτρικά άλατα για ευάλωτες στη νιτρορύπανση ζώνες δεν εγγυώνται ουσιαστικά την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εν λόγω ρύπανσης, όπως απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, και η Ελλάδα πάσχει από ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα. Παρά την οδηγία που ισχύει από το 1991, τα δύο αυτά κράτη-μέλη δεν την έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως.

Η εξέταση της ελληνικής νομοθεσίας αποκάλυψε ότι επτά από τα σχέδια δράσης, τα οποία εγκρίθηκαν στην Ελλάδα το 2001 και το 2006, παρουσιάζουν ελλείψεις και δεν εφαρμόζονται σωστά στην πράξη. Οι νομικές διαδικασίες δρομολογήθηκαν πέρυσι, και ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη με τον ρυθμό των αλλαγών και ως εκ τούτου αποστέλλεται αιτιολογημένη γνώμη.

Έπειτα από σύσταση του αρμόδιου για το περιβάλλον Επιτρόπου Γιάνες Ποτότσνικ, θα αποσταλεί αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και τη Γαλλία ,με την οποία τους δίνεται προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή των υποθέσεων στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η οδηγία για την νιτρορύπανση αποσκοπεί, ανά την Ευρώπη, στην προστασία της ποιότητας του νερού, με την αποτροπή της – γεωργικής προέλευσης – νιτρορύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, και την προώθηση των ορθών γεωργικών πρακτικών.

Τα κράτη-μέλη καλούνται να υιοθετήσουν μέτρα για τη μείωση και πρόληψη της ρύπανσης από νιτρικά άλατα στις περιοχές που είναι ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση. Μεταξύ αυτών, πρέπει να συγκαταλέγονται κλειστές περίοδοι κατά τις οποίες απαγορεύεται η διασπορά λιπασμάτων κοπριάς και χημικών προϊόντων, χωρητικότητα για την αποθήκευση κοπριάς όταν αυτή δεν μπορεί να διασπαρθεί, και περιορισμοί σχετικά με τη διασπορά λιπάσματος.

Πηγή:enet.gr

Posted in Οικολογία and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *