Προσλήψεις Γεωτεχνικών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία για τη διδασκαλία του μαθήματος “Αειφορία και Περιβάλλον”

Άννα Διαμαντοπούλου

Άννα Διαμαντοπούλου

ΠΡΟΣ: – κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Υπουργό Παιδείας δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων
-κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργό Παιδείας δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων


Κα. Υπουργέ/ κα Υφυπουργέ
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας επικοινωνεί μαζί σας με αφορμή την αποδοχή από το Υπουργείο Παιδείας, δια μέσω της Υφυπουργού κας Χριστοφιλοπούλου Εύης, του αιτήματος του βουλευτή κ. Μανώλη Στρατάκη που κατάθεσε ερώτημα στην Βουλή στις 12/10/2010 και αφορούσε την αξιοποίηση και άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντολόγων κλπ. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το παράρτημα μας συνηγορήσει σε αυτό το αίτημα, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη διαβούλευση και στο διάλογο που θέλετε να ξεκινήσετε (όπως άλλωστε δήλωσε η κα Υφυπουργός κατά την απάντηση της στον κ. Στρατάκη) για τα πιλοτικά προγράμματα του νέου σχολείου.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα αγροτικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος και γεωτεχνικής παιδείας και έρευνας (άρθρο 2 του Ν. 1474/1984) με μέλη του όλους τους επιστήμονες των κλάδων Γεωπονίας, Γεωλογίας, Δασολογίας(και Φυσικού Περιβάλλοντος), Κτηνιατρικής και Ιχθυολογίας. Έτσι επιτελώντας τον ρόλο του αυτό, θέλει να συμβάλει στη διαβούλευση και στο διάλογο που θέλετε να ξεκινήσετε καταθέτοντας παρακάτω τις προτάσεις του.

Ο Γεωτεχνικός κλάδος υπηρετεί και είναι άμεσα συνυφασμένος με τις αρχές της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και της αειφορίας, δύο έννοιες που πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με κάθε δραστηριότητα της ζωής μας (οικονομική, κοινωνική, οικογενειακή κ.α.). Όμως, για να τις υπηρετούμε αυτές τις αρχές και να τις εφαρμόζουμε καθημερινά στη ζωή μας θα πρέπει να μας έχουν γίνει βίωμα και αναπόσπαστο μέρος της προσωπικότητας μας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος καίριος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης. Αυτή η εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινά από τις μικρές ηλικίες στο δημοτικό, όπου το παιδί πρέπει να αποκτά περιβαλλοντική συνείδηση και την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι είναι αναπόσπαστο μέρος του φυσικού περιβάλλοντος και όχι ιδιοκτήτες του. Σε αυτές τις μικρές ηλικίες τα παιδιά, – ιδιαίτερα αυτά των πόλεων – δεν θα πρέπει να είναι αποκομμένα και αποξενωμένα από το φυσικό περιβάλλον. Μόνο τότε θα μπορέσουν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη έννοιες όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση και η αειφορία. Σε αυτήν την εκπαιδευτική αναγκαιότητα πιστεύουμε ότι καίριος είναι ο ρόλος του Γεωτεχνικού Επιστήμονα, ο οποίος έχει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και μπορεί να τις μεταδώσει στις νέες γενιές αλλάζοντας έτσι σταδιακά την νοοτροπία της κοινωνίας μας. Πέραν αυτού, η υλοποίηση των σχεδίων του Υπουργείου για προσλήψεις Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολόγων ακόμα και από το επόμενο σχολικό έτος μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους αλλά δεν θα πρέπει να περιοριστεί πειραματικά μόνο στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία αλλά να επεκταθεί σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς να θέτει στην αρχή ως απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή της παιδαγωγικής επάρκειας, η οποία κάλλιστα μπορεί να αποκτηθεί και στην πορεία.

Το νέο ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών στα δημοτικά σχολεία που ενισχύει τις βιωματικές προσεγγίσεις και τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής, θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Γεωτεχνικό επιστημονικό κλάδο. Διότι ορισμένα από τα βασικά του στοιχεία που είναι η εκπαίδευση στην προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία, η ανακύκλωση και η διατροφή είναι καθεαυτού αντικείμενα των Γεωτεχνικών Επιστημών. Επιπρόσθετα, η φιλοσοφία του νέου σχολείου που προσανατολίζεται στις δραστηριότητες των μαθητών, τη βιωματική μάθηση, τη συνεργασία τους σε ομάδες, την πρακτική άσκηση και την ενεργοποίηση των μαθητών μπορεί να υλοποιηθεί κυρίως με τη χρησιμοποίηση των Γεωτεχνικών Επιστημόνων, διότι αυτοί είναι οι επιστήμονες οι οποίοι υποστηρίζουν και προάγουν την πρωτογενή παραγωγή της χώρας μας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Δάση, διαχείριση υδάτων και ορυκτού πλούτου) και μέσα από το σχολείο μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τις βασικές αρχές και γνώσεις πάνω σε αυτούς τους τομείς.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως πρακτικές και πειραματικές ασκήσεις και εργασίες, εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, πειραματικές καλλιέργειες και παραγωγή τροφίμων (φυτικής και ζωικής παραγωγής) καθώς και άλλες δραστηριότητες που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Έτσι θα μπορέσουν τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά και σε επαφή με τη φύση για να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση σε μικρή ηλικία.

Κα. Υπουργέ/ κα Υφυπουργέ
το νέο ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών είναι μια θετική εξέλιξη στο χώρο της εκπαίδευσης η οποία όμως για να επιτύχει πρέπει να πλαισιωθεί και με τους κατάλληλους επιστήμονες όπως για παράδειγμα τους Γεωτεχνικούς και Περιβαλλοντολόγους και να υποστηριχθεί οικονομικά. Διότι χρήσιμη είναι και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των πολιτισμικών σπουδών στο νέο πρόγραμμα (πληροφορική, θέατρο, μουσική κ.α.) αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος η αειφορία, η διατροφή, η ανακύκλωση, η αγωγή καταναλωτή κ.α. είναι εξίσου σημαντικοί βιωματικοί τομείς. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι και η προστασία και ο σεβασμός του περιβάλλοντος είναι πολιτισμός. Καθώς επίσης και να μην ξεχνάμε το γεγονός, ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να φέρει ποθούμενη ανάπτυξη και πρόοδο για τη χώρα μας μέσω της λεγόμενης «πράσινης ανάπτυξης», η οποία για να επιτευχθεί θα πρέπει να υποστηριχθεί από τη λεγόμενη «πράσινη εκπαίδευση».

Παραμένουμε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία και επικοινωνία και επιθυμούμε διακαώς να συμμετέχουμε στη διαβούλευση που θέλετε να ξεκινήσετε.

Σημαντικές ημερομηνίες:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ: «Αειφορία στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων: Προσαρμογή απέναντι στο μεταβαλλόμενο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον» Τόπος: Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Χρόνος: 26 – 28 Νοεμβρίου 2010 Οργάνωση: Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) Πληροφορίες: www.etagro.gr

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ζιζανιολογία και βιοποικιλότητα» Τόπος: Καρδίτσα Χρόνος: 1 – 2 Δεκεμβρίου 2010 Οργάνωση: Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο “HellasGls” Τόπος: Αθήνα Χρόνος: 2 – 3 Δεκεμβρίου 2010 Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGls) Πληροφορίες: www.hellasgi.gr

ΜΑΪΟΣ 2011
Διεθνές Συμπόσιο για το Πρόβειο και Γίδινο γάλα και τα Προϊόντα τους
Τόπος: Αθήνα
Χρόνος: 16-18 Μαϊου 2011
Οργάνωση: Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας
Πληροφορίες: http://idfsheepgoatmilk2011.aua.gr/, τηλ. +30-210-5294651, Φαξ.+30-210-5294616, e-mail: ndcg@aua.gr
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Παγκοσμιοποίηση – Προκλήσεις για τη Ζωική Παραγωγή»
Τόπος: Χαλκιδική
Χρόνος: Μάϊος 2011
Οργάνωση: Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) με την British Society of Animal Science (BSAS)
Πληροφορίες: http://www.eze.gr, http://www.bsas.org.uk, E-mail: eze@aua.gr, bsas@sac.ac.uk, gzervas@aua.gr; i.kyriazakis@btinternet.com, Τηλ. 210 5294411, Fax: 210 5294413

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *