Ακόμα μεγαλύτερες απώλειες για τα Ατλάντικ

Ακόμα μεγαλύτερες απώλειες για τα Ατλάντικ

Ακόμα μεγαλύτερες απώλειες για τα Ατλάντικ

Πτώση 30,3% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας Ατλάντικ στο πρώτο εξάμηνο του 2010. Διαμορφώθηκε στα 193,2 εκατ. ευρώ έναντι 277,2 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρσι.

Η μείωση αυτή αποδίδεται στη συρρίκνωση τόσο του τομέα λιανικής όσο και του τομέα χονδρικής. Οι πωλήσεις λιανικής του ομίλου διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2010 σε 119,9 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 25,5% ενώ οι πωλήσεις χονδρικής μειώθηκαν κατά 37% στα 73,3 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2010 σε 6,1 εκατ. ευρώ έναντι 57,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2010 σε ζημιές ύψους 65,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 3,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2009. Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2010 σε ζημιές 72,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009.

Τον Ιούλιο η εταιρία κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στην διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007.

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *