Υπερπληθυσμός και απαράδεκτες συνθήκες στις φυλακές ανηλίκων

Υπερπληθυσμός και απαράδεκτες συνθήκες στις φυλακές ανηλίκων

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) πραγματοποίησε έρευνα στα κέντρα κράτησης ανηλίκων, στην οποία καταγράφονται τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των κρατουμένων, οι συνθήκες κράτησης και οι ανάγκες τους. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ως κυρίαρχα θέματα προς αντιμετώπιση τον υπερπληθυσμό εντός των κέντρων κράτησης και τις κακές συνθήκες διαβίωσης σε αυτά.

Συγκεκριμένα, τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η απονομή της δικαιοσύνης γίνεται πιο αυστηρή στις ευάλωτες ομάδες. Βασικά ζητήματα που απασχολούν τους κρατούμενους είναι το επισκεπτήριο, οι άδειες, και η επαφή με την ευρύτερη κοινότητα.

Το ΚΕΘΕΑ επισημαίνει ότι η φυλακή δεν προετοιμάζει για την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση, ενώ ένα θεραπευτικό πρόγραμμα στη φυλακή θα πρέπει να είναι ανοικτό στην κοινωνία και να μην είναι στενά συνδεδεμένο με το σωφρονιστικό σύστημα.

Παράλληλα, το ΚΕΘΕΑ με την έρευνα παραθέτει ορισμένες προτάσεις για την βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα κράτησης. Αυτές είναι:

  • Επανεξέταση νομοθετικού πλαισίου για τη ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων σε δύο κατευθύνσεις: Βέλτιστη εφαρμογή των υπαρχουσών διατάξεων και αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων στα καταστήματα κράτησης.
  • Επιπλέον έρευνα για τη νεανική παραβατικότητα και τη σύνδεσή της με τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα και την οικονομική κρίση.
  • Μελέτη και σχεδιασμός ενιαίου συστήματος συγκέντρωσης και καταγραφής στοιχείων των ανηλίκων στα καταστήματα κράτησης.

Η έρευνα του ΚΕΘΕΑ για τα κέντρα κράτησης ανηλίκων

Πηγή:tvxs.gr

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *