Καταδίκη της Ελλάδας για τις συνθήκες κράτησης των μεταναστών

Καταδίκη της Ελλάδας για τις συνθήκες κράτησης των μεταναστών

Για εξευτελιστική μεταχείριση σε αλλοδαπούς που αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα κάνει λόγο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με απόφασή του που εκδόθηκε στις 7 Ιουνίου 2011, η οποία αναφέρεται στις συνθήκες κράτησης στο τμήμα συνοριακής φύλαξης στο Σουφλί και στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθηνών.

Το Δικαστήριο, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Συνήγορος του Πολίτη, έκρινε ότι οι συνθήκες κράτησης αλλά και οι ελλείψεις στην διαδικασία ασύλου, παραβιάζουν το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το Δικαστήριο καταδίκασε, εκ νέου, την Ελλάδα για την παραβίαση του δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια (άρθρο 5 παρ. 1 και 4) εστιάζοντας στην έλλειψη νομιμότητας της διοικητικής κράτησης των αιτούντων άσυλο.

Με αφορμή τη νέα καταδίκη, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η πρακτική της ταυτόχρονης επιβολής του μέτρου της απέλασης και της κράτησης δημιουργεί την εντύπωση ότι η πρώτη αποφασίζεται ώστε να καταστεί δυνατή η δεύτερη με σκοπό την άσκηση προληπτικού αστυνομικού ελέγχου, όσον αφορά το ζήτημα κατά πόσον ο αιτών άσυλο συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια τάξη. «Η πρακτική αυτή», καταλήγει, «οδηγεί στον μη νόμιμο περιορισμό των εγγυήσεων που αφορούν την προσωπική ελευθερία των αιτούντων άσυλο και αυτών των οποίων η απέλαση είναι ανέφικτη». Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο διαπίστωσε, μεταξύ άλλων και την παραβίαση του άρθρου 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή), λόγω έλλειψης δυνατότητας προσφυγής κατά των συνθηκών κράτησης.

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *