Ζημιογόνο το 2011 για το Μετρό, τον ΗΣΑΠ και το Τραμ

Ζημία προ φόρων 55,46 εκατ. ευρώ και μετά τους φόρους 123,17 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011 η νεοσύστατη εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑ.ΣΥ.), στην οποία έχουν ενταχθεί το Μετρό, ο ΗΣΑΠ και το Τραμ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ., η οποία αποτελεί θυγατρική της εταιρείας Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), παρουσίασε έσοδα ύψους 128,98 εκατ. ευρώ, μεικτή ζημία 25,88 εκατ. ευρώ, ζημία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,26 εκατ. ευρώ και ζημία προ τόκων και αποσβέσεων (EBIT) 46,73 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά καλύπτουν τη λειτουργία του Μετρό όλο το 2011 και των ΗΣΑΠ-Τραμ από τις 5 Μαρτίου 2011 έως το τέλος του έτους.

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *