Μείωση της ανεργίας στην Αυστραλία

Μείωση της ανεργίας στην Αυστραλία

Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από την αγορά εργασίας στην Αυστραλία. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο το ποσοστό της ανεργίας σημείωσε μείωση, φθάνοντας στο 5,2% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε, ότι τον περασμένο μήνα έγιναν 20.400 προσλήψεις, διπλάσιος αριθμός από αυτόν που ανέμενε η αγορά.

Αναλυτικά, τον Σεπτέμβριο:
• έγιναν 10.8000 προσλήψεις με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και
• 9.600 προσλήψεις με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
• Έτσι, μετά τις περιοδικές αναπροσαρμογές το εθνικό ποσοστό ανεργίας έπεσε στο 5,2% από 5,3% που ήταν τον Αύγουστο.
• Το σύνολο των εργαζομένων ανέβηκε στα 11.44.8000 άτομα, ενώ το σύνολο των άνεργων μειώθηκε κατά 3.800 άτομα σε 634.200.
• Οι απασχολούμενοι πλήρως αυξήθηκαν σε 8,044,200 άτομα και των απασχολούμενων μερικώς σε 3.407.100 άτομα.

Posted in Διεθνή and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *